– Máy bào bốn mặt cao tốc dao thẳng GN 6S23 được thiết kế màn hình nút nhấn dễ dàng vận hành.

– Hệ thống cấp dầu bôi trơn cung cấp dầu liên tục cho máy đảm bảo máy hoạt động hiệu quả.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/high-speed-4-side-planer/ Danh mục: