– Lưỡi cưa panel PCD – PN chuyên dùng cho máy cưa panel tự động.

– Tốc độ cắt nhanh với độ sắt bén vượt trội, năng suất vượt trội.