– Lưỡi cưa bàn trượt hợp kim kim cương PCD được thiết kế chuyên dùng cắt gỗ tự nhiên, gỗ MDF, MFC,…

– Khả năng cắt vượt trội, độ mài mòn chậm, hạn chế bụi cưa trong quá trình cắt,…