– Dây chuyền máy chà nhám chân ghế tự động SM 290 là sự kết hợp giữa 5 dòng máy và hệ thống băng tải vận chuyển phôi.

– Dây chuyền chà nhám chân ghế tự động thay thế nhiều công đoạn chà nhám trong sản xuất ghế gỗ, giúp tối ưu sản xuất, giảm thiểu công nhân và tạo ra sự đồng nhất cho sản phẩm.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/fully-automatic-chair-legs-sanding-system/ Danh mục: