Máy tạo ngàm gỗ SM A+3019 chuyên dùng tạo ngàm gỗ, máy được dùng trong sản xuất hàng nội thất như giường, nôi em bé, bàn gỗ, độ sâu gia công lên đến 50mm,..

Mã: https://en.quocduy.com.vn/stringer-wood-notching-machine/ Danh mục: