Sử dụng con lăn cao su  của máy chủ có thể lấp đầy các vết lõm và mang sơn thừa ra ngoài và tái chế, có thể thay thế công việc thủ công, và cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất, giảm lực lượng lao động.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/filling-and-roller-coating-machine/ Danh mục: