– Máy sây dạng băng tải PDM 1300B hệ thống sưởi ấm và chu trình không khí để làm nhanh lưu lượng khí, làm bay hơi lớp khô sơn nhanh hơn.