– Máy sây dạng băng tải PDM 1300B hệ thống sưởi ấm và chu trình không khí để làm nhanh lưu lượng khí, làm bay hơi lớp khô sơn nhanh hơn.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/ir-heating-tunnel/ Danh mục: