Máy rong phách nhiều lưỡi tự động MAC-15 chuyên dùng rong phách gỗ mỏng.

– Khoảng cách lưỡi cưa nhỏ giúp hạn chế hao hụt phôi, tăng năng suất.

Tốc độ đưa phôi tối đa lên đến 1.2m mỗi phút!

– Khả năng xẻ cùng lúc nhiều phôi gỗ.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/heavy-duty-thin-cutting-frame-saw-taiwan/ Danh mục: