– Thích hợp cho sơn UV, PU, AC và sơn nước 

– Hệ thống tái chế và làm sạch có thể làm sạch và tái chế sơn trên băng tải một cách hiệu quả 

– Tiết kiệm 10 – 15% so với phun sơn bằng tay