may phay router chep hinh ngoai model: LH-40 , LH40– Là một bước đột phá từ các máy định hình trong thủ công truyền thống.

– Tốc độ làm việc của máy tupi chép hình này nhanh ngang với máy phay chép hình CNC, nhưng với tiết kiệm chi phí hơn.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/automatic-copy-shaper/ Danh mục: