– Máy lăn keo bề mặt có nhiệm vụ lăn keo đều ở mặt sản phẩm để chuẩn bị cho quá trình ép. Chiều rộng làm việc 510mm.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/single-side-roller-type-glue-spreader/ Danh mục: