Có thể tùy chỉnh kích thước và an toàn trong khi di chuyển phôi ván.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/gantry-machine/ Danh mục: