Máy đầu bò 7 bánh dùng kết hợp với máy phay trục đứng – Đưa phôi đánh phào – Pano cửa. Máy đưa phôi tự động có 7 bánh xe con lăn để cuốn phôi liên tục.

Máy đầu bò 7 bánh còn được gọi là máy tiếp liệu, máy cuốn phôi, máy đưa phôi tự động,…

Máy đưa phôi tự động ở tại TP HCM được cung cấp bởi Công Ty Máy chế biến gỗ Quốc Duy

Mã: https://en.quocduy.com.vn/automatic-power-feeder/ Danh mục: