– Máy đánh bóng SSM 1300 giúp đánh bóng làm sạch bề mặt sản phẩm, điều chỉnh tốc độ bằng biến tần, thông qua bơm chân không phôi được gắn chặt vào mặt bàn,….

Mã: https://en.quocduy.com.vn/reciprocating-wafer-polishing-machine/ Danh mục: