– Được thiết kế và lắp ráp cho quá trình làm việc nhanh, cắt trên 100 lần/phút

Mã: https://en.quocduy.com.vn/pneumatic-cutting-saw/ Danh mục: