– Máy phay chà nhám chép hình chân ghế tự động tên tiếng anh Automatic engraving and copying machine.

– Thực hiện gia công các biên dạng, chép hình các loại chân bàn, chân ghế,…

– Tốc độ gia công copy nhanh, chính xác,..Kết hợp giữa chà nhám giúp gia công nhanh chóng hơn

Mã: https://en.quocduy.com.vn/automatic-engraving-and-copying-machine/ Danh mục: