– Hệ thống máy sấy – ép – làm mát thiết kế với kích thước máy nhỏ gọn, an toàn cho người dùng.

– Hệ thống gồm 3 máy: Hệ thống ép, Hệ thống làm lạnh, Hệ thống sấy.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/the-system-making-dryer-press-cooling-used/ Danh mục: