Hệ thống băng tải lật phôi có thể hoạt động với dòng máy sơn, máy phun keo.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/windmill-type-turnover-machine/ Danh mục: