– Dao chuốt chốt – dao chuốt tròn gia công lỗ được tròn lỗ tròn, các loại lỗ định hình, then,…

– Chuyển động chuốt rất đơn giản, thường chỉ có một chuyển động tịnh tiến.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/dowel-cutter/ Danh mục: