Băng tải sây đèn IR – PRT I1613 máy làm khô lớp sơn trong chuyền sơn uv, đẩy nhanh quá trình sơn không phải tốn nhiều thời gian chờ khô sơn để sử dụng như trước đây

Mã: https://en.quocduy.com.vn/ir-heating-oven/ Danh mục: