Máy dán cạnh vát nghiêng 45 độ tự động SMXK 450DT được thiết kế với 8 chức năng cơ bản: Phay cạnh nghiêng, Lăn keo cạnh nghiêng, Lăn keo cạnh thẳng, Cắt đầu đuôi nẹp, Xén trên dưới, Cạo keo mặt trên dưới, Đánh bóng, Phun dung dịch vệ sinh