Máy dán cạnh vát nghiêng 45 độ tự động SMXK 450DT được thiết kế với 8 chức năng cơ bản: Phay cạnh nghiêng, Lăn keo cạnh nghiêng, Lăn keo cạnh thẳng, Cắt đầu đuôi nẹp, Xén trên dưới, Cạo keo mặt trên dưới, Đánh bóng, Phun dung dịch vệ sinh

Mã: https://en.quocduy.com.vn/auto-inclination-edge-banding-machine/ Danh mục: ,