– Máy dán cạnh thẳng 4 chức năng tự động SM 528E được kết hợp 4 chức năng trên cùng 1 máy: lăn keo – dán cạnh, cắt chỉ đầu đuôi, xén trên dưới, đánh bóng.

– Máy dán cạnh tự động thiết kế với khung máy vững chắc, tiết kiệm keo tối đa,…

Mã: https://en.quocduy.com.vn/applies-the-full-automatic-edge-banding-machine/ Danh mục: