– Máy cưa rong lipso nhiều lưỡi MRS 320SC chuyên dùng cưa rong thẳng nhiều lưỡi cưa, tạo đường cắt siêu đẹp.

– Tình trạng máy 85%, bảo hành trong vòng 06 tháng.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/multiple-rip-saw-machine-used/ Danh mục: