– Máy chà nhám định hình GB 550-BSC đã qua sử dụng. 

– Di chuyển qua lại với vòng bi

– Có thể điều chỉnh ở các góc