– Máy chà nhám chổi SM-600A giúp tăng năng suất cao, sản phẩm đồng đều.

– Chà láng – mịn – đều – đẹp. Giảm phân nửa lao động, tăng gấp đôi năng suất.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/brush-sanding-machine/ Danh mục: