– Máy chà nhám cạnh cửa tủ SMZ K2S1W3

0903 600 113