Máy dán cạnh tự động 2 nồi keo

Model máy: Michael 4CR

 • 2 nồi keo dán thông minh
 • Phay cạnh trước
 • Lăn keo 1
 • Lăn keo 2
 • Cắt đầu đuôi
 • Xén trên dưới 1
 • Xén trên dưới 2
 • Bo góc
 • Cạo keo
 • Phun dung dịch vệ sinh ván
 • Đánh bóng
Mã: https://en.quocduy.com.vn/auto-edge-banding-2-pots-of-glue/ Danh mục: