– Chiều rộng làm việc 635mm (25 “)

– Được trang bị điều khiển định vị kỹ thuật số

– Thiết bị cài đặt độ dày bào phôi nhanh.

– Bôi trơn bằng dầu bôi trơn trung tâm.